تفریحی سنتر

بادبادک در کدام کشور اختراع شد ؟

بادبادک در کدام کشور اختراع شد ؟ تاریخ: 19 / 12 / 1395 ساعت: 23:24
بازدید: 1987
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اطلاعات عمومی,

کارگردان فیلم سینمایی شوخی کدام گزینه است ؟

کارگردان فیلم سینمایی شوخی کدام گزینه است ؟ تاریخ: 18 / 12 / 1395 ساعت: 23:9
بازدید: 487
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اطلاعات عمومی,

پایتخت هنر خوشنویسی ایران کدام شهر است ؟

پایتخت هنر خوشنویسی ایران کدام شهر است ؟ تاریخ: 17 / 12 / 1395 ساعت: 23:19
بازدید: 385
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اطلاعات عمومی,

لغت کشتی به چه معناست ؟

لغت کشتی به چه معناست ؟ تاریخ: 05 / 12 / 1395 ساعت: 23:35
بازدید: 4001
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اطلاعات عمومی,

کم‌گوی و گزیده گوی چون دُر از کیست ؟

کم‌گوی و گزیده گوی چون دُر از کیست ؟ تاریخ: 03 / 12 / 1395 ساعت: 23:8
بازدید: 227
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اطلاعات عمومی,

تنها بخشی از بدن که ترمیم نمی شود ؟ ماهیچه عصب دندان

تنها بخشی از بدن که ترمیم نمی شود ؟ ماهیچه عصب دندان تاریخ: 02 / 12 / 1395 ساعت: 23:42
بازدید: 885
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اطلاعات عمومی,

تقلید خنده دار از یک اثر جدی تعریف کدام یک انواع کمدی است؟

تقلید خنده دار از یک اثر جدی تعریف کدام یک انواع کمدی است؟ تاریخ: 28 / 11 / 1395 ساعت: 23:12
بازدید: 237
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اطلاعات عمومی,

قرابیه شیرینی سنتی کدام شهر است ؟

قرابیه شیرینی سنتی کدام شهر است ؟ تاریخ: 27 / 11 / 1395 ساعت: 23:12
بازدید: 343
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: سرگرمی,اطلاعات عمومی,

ماجرای چالش مانکن و بیماری ALS + هدف چالش مانکن

ماجرای چالش مانکن و بیماری ALS + هدف چالش مانکن تاریخ: 22 / 09 / 1395 ساعت: 20:19
بازدید: 545
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: سرگرمی,اطلاعات عمومی,

آموزش تغییر رنگ چشم بدون جراحی و لیزر در خانه

آموزش تغییر رنگ چشم بدون جراحی و لیزر در خانه تاریخ: 16 / 09 / 1395 ساعت: 20:14
بازدید: 307
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: سرگرمی,اطلاعات عمومی,

خورش خلال خوراک معروف کدام استان در ایران است ؟

خورش خلال خوراک معروف کدام استان در ایران است ؟ تاریخ: 31 / 06 / 1395 ساعت: 10:57
بازدید: 385
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: سرگرمی,اطلاعات عمومی,

درباره واقعه غدیر خم کدام یک از موارد صحیح است ؟

درباره واقعه غدیر خم کدام یک از موارد صحیح است ؟ تاریخ: 29 / 06 / 1395 ساعت: 23:59
بازدید: 399
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: سرگرمی,اطلاعات عمومی,

دشمن شماره یک تولید ملی چیست ؟

دشمن شماره یک تولید ملی چیست ؟ تاریخ: 29 / 06 / 1395 ساعت: 12:15
بازدید: 399
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اخبار,اطلاعات عمومی,

چشمه های باداب سورت در کدام استان قراردارد؟

چشمه های باداب سورت در کدام استان قراردارد؟ تاریخ: 18 / 06 / 1395 ساعت: 9:51
بازدید: 257
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اخبار,سرگرمی,اطلاعات عمومی,