تفریحی سنتر

وضعیت تعطیلی مدارس شنبه 5 بهمن 98 | آیا فردا تعطیل است ؟

وضعیت تعطیلی مدارس شنبه 5 بهمن 98 | آیا فردا تعطیل است ؟ تاریخ: 29 / 10 / 1398 ساعت: 13:29
بازدید: 18920
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اخبار تعطیلی مدارس,

آیا سه شنبه 26 آذر 98 مدارس کرج تعطیل است ؟

آیا سه شنبه 26 آذر 98 مدارس کرج تعطیل است ؟ تاریخ: 23 / 09 / 1398 ساعت: 18:58
بازدید: 6924
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اخبار تعطیلی مدارس,

آیا بین التعطیلی دوشنبه 6 آبان 98 مدارس تعطیل است ؟

آیا بین التعطیلی دوشنبه 6 آبان 98 مدارس تعطیل است ؟ تاریخ: 30 / 07 / 1398 ساعت: 21:0
بازدید: 143
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اخبار,اخبار تعطیلی مدارس,

آیا بین التعطیلی یکشنبه 21 بهمن 97 مدارس تعطیل است ؟

آیا بین التعطیلی یکشنبه 21 بهمن 97 مدارس تعطیل است ؟ تاریخ: 14 / 11 / 1397 ساعت: 11:51
بازدید: 1432
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اخبار,اخبار تعطیلی مدارس,

آیا فردا سه شنبه 24 اسفند 95 مدارس اهواز تعطیل است ؟

آیا فردا سه شنبه 24 اسفند 95 مدارس اهواز تعطیل است ؟ تاریخ: 23 / 12 / 1395 ساعت: 17:47
بازدید: 253
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اخبار,اخبار تعطیلی مدارس,

آیا مدارس کرج چهارشنبه 4 اسفند 95 تعطیل است ؟

آیا مدارس کرج چهارشنبه 4 اسفند 95 تعطیل است ؟ تاریخ: 03 / 12 / 1395 ساعت: 17:33
بازدید: 297
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اخبار,اخبار تعطیلی مدارس,

آیا مدارس مشهد دوشنبه 2 اسفند 95 تعطیل است ؟

آیا مدارس مشهد دوشنبه 2 اسفند 95 تعطیل است ؟ تاریخ: 01 / 12 / 1395 ساعت: 21:5
بازدید: 339
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اخبار,اخبار تعطیلی مدارس,

آیا مدارس مشهد فردا یکشنبه 1 اسفند 95 تعطیل است ؟

آیا مدارس مشهد فردا یکشنبه 1 اسفند 95 تعطیل است ؟ تاریخ: 30 / 11 / 1395 ساعت: 9:15
بازدید: 416
تعداد کامنت ها: نظر
موضوع: اخبار,اخبار تعطیلی مدارس,