تفریحی سنتر

آیا سه شنبه 26 آذر 98 مدارس کرج تعطیل است ؟

آیا سه شنبه 26 آذر 98 مدارس کرج تعطیل است ؟ تاریخ: 23 / 09 / 1398 ساعت: 18:58
بازدید: 6939
موضوع: اخبار تعطیلی مدارس,

آیا دوشنبه 30 اسفند 95 تعطیل است ؟

آیا دوشنبه 30 اسفند 95 تعطیل است ؟ تاریخ: 18 / 12 / 1395 ساعت: 13:18
بازدید: 411
موضوع: اخبار,اخبار گوناگون,

کدام مدارس فردا یکشنبه 10 بهمن 95 تعطیل است ؟

کدام مدارس فردا یکشنبه 10 بهمن 95 تعطیل است ؟ تاریخ: 09 / 11 / 1395 ساعت: 17:57
بازدید: 471
موضوع: اخبار تعطیلی مدارس,

آیا مدارس کرج دوشنبه 13 دی 95 تعطیل است ؟

آیا مدارس کرج دوشنبه 13 دی 95 تعطیل است ؟ تاریخ: 12 / 10 / 1395 ساعت: 20:51
بازدید: 273
موضوع: اخبار تعطیلی مدارس,

آیا دوشنبه 13 دی 95 مدارس تهران تعطیل است ؟

آیا دوشنبه 13 دی 95 مدارس تهران تعطیل است ؟ تاریخ: 12 / 10 / 1395 ساعت: 9:27
بازدید: 733
موضوع: اخبار تعطیلی مدارس,

آیا یکشنبه 12 دی 95 مدارس تبریز تعطیل است ؟

آیا یکشنبه 12 دی 95 مدارس تبریز تعطیل است ؟ تاریخ: 11 / 10 / 1395 ساعت: 12:38
بازدید: 129
موضوع: اخبار تعطیلی مدارس,