69 نگارش نهم

جواب درست نویسی صفحه 69 نگارش پایه نهم

4 ژوئن 2020
0
3.2
(161)

جواب درست نویسی صفحه 69 نگارش پایه نهم

جواب درست نویسی صفحه 69 نگارش پایه نهم

جواب درست نویسی صفحه 69 نگارش پایه نهم

 

جمله های زیر را ویرایش کنید: 

دانش آموزان در جشن پایان دوره متوسطه اول، حضور به هم رساندند. 

جواب : دانش آموزان در جشن پایان دوره متوسطه اول حاضر شدند


مدیر مدرسه، خاطره سی سال مدیریت خود را به رشته تحریر در آورد.

جواب: مدیر مدرسه خاطره سی ساله مدیریت خود را نوشت


صفحه بعد :

بازنویسی حکایت نگاری صفحه 70 نگارش نهم (روزی شخصی نزد طبیب رفت و گفت)

3.2 / 5. امتیازات: 161

       
سایر محتواهای کتاب نگارش (نهم)

  • دیدگاه ها

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(