صفحه 30 نگارش نهم

جواب فعالیت صفحه 30 نگارش نهم (متن زیر را بخوانید و شیوه های کاربرد واژگان)

1 ژوئن 2020
3 دیدگاه
3.4
(78)

جواب فعالیت صفحه 30 نگارش پایه نهم (متن زیر را بخوانید و شیوه های کاربرد واژگان را در آن نشان دهید)

صفحه ۳۰ نگارش نهم

جواب فعالیت صفحه 30 نگارش پایه نهم

کتاب: صفحه 30 نگارش نهم

متن زیر را بخوانید و شیوه های کاربرد واژگان را در آن نشان دهید

برادران، ای برادران، قربانتان بشوم! این اوّل سال و آغاز بهار، همة کسانی که با هم قهر بودند، آشتی کردند. شما که تا همین دیروز و پریروز با هم چلو پلو می خوردید و دیشلمة همدیگر را فوت می کردید و قربان صدقه هم می رفتید و غیره، حالا مثل کارد و پنیر شده اید که چی؟ به قول قُدما: از جای برخیزید! غبار کدورت ها را به آب رفاقت شسته، بلکه در محضر ما، یکدیگر را تا حدودی ماچ نموده، قال قضیه را بکنید. هر چه زودتر بهتر؛ زیرا کار داریم، می خواهیم برویم به کارمان برسیم. اصلاً بگو ببینم کار شما از کجا بیخ پیدا کرد؟ چه جوری رابط هتان شکر آب شد؟ ارتباط تنگاتنگ شما در اثر چه مسئل های از هم گسیخت؟ چی شد که همچین شد؟

جواب فعالیت های نگارشی صفحه 30 نگارش نهم

واژه های مترادف : اول – آغاز, چلو – پلو
واژه های نتضاد : قهر – آشتی
ظرفیت شبکه معنایی : دیروز – پریروز
گسترش واژه : ارتباط تنگاتنگ, قال قضیه, قربان صدقه, فوت کردن, شکر آب, بیخ پیدا کردن
تنوع افعال : بودید, کردید, می خورید, می رفتید, برخیزید, بکنید, داریم, برویم, برسیم, گسیخت, شد


صفحه بعد:

بازآفرینی مثل نویسی صفحه 44 نگارش نهم (کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد)

3.4 / 5. امتیازات: 78

       
سایر محتواهای کتاب نگارش (نهم)

 • دیدگاه ها

افزودن دیدگاه

 • آواتار کاربر سینا
  سینامهمان
  2022-11-08 18:03

  بسیار عالی فقط شماره ۵
  عالللللللییییی
  حرف دلو زده 🥲

 • آواتار کاربر سوران شالباف
  سوران شالبافمهمان
  2020-12-08 00:25

  دستتان درد نکنه ممنون