نهایی دی 97 1

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (خرداد – شهریور – دی) 1400 (پایه دوازدهم)

17 آوریل 2022
0
5
(1)

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (خرداد – شهریور – دی) 1400 (پایه دوازدهم)

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی (خرداد - شهریور - دی) 1400 (پایه دوازدهم)


.:: دی ۱۴۰۰ ::.

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی دی 1400 (پایه دوازدهم)

روز و تاریخ/ساعت و رشتهساعت 8 صبح
ریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیمعارف اسلامی

پنجشنبه

1400/10/2

تعلیمات دینیتعلیمات دینیتعلیمات دینیعلوم و معارف

دوشنبه

1400/10/6

حسابانزیستعلوم و فنونعلوم و فنون

چهارشنبه

1400/10/8

هندسهریاضی جغرافیاعربی

شنبه

1400/10/11

فیزیک 3فیزیک 3فلسفه 2فلسفه 2

دوشنبه

1400/10/13

سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشت

چهارشنبه

1400/10/15

فارسی 3فارسی 3فارسی 3فارسی 3

شنبه

1400/10/18

شیمی 3شیمی 3عربی 3تاریخ 3

دوشنبه

1400/10/20

زبان انگليسي(۳)زبان انگليسي(۳)زبان انگليسي(۳)زبان انگليسي(۳)

چهارشنبه

1400/10/22

عربی،زبان قران 3عربی،زبان قران 3تاریخ 3اصول و عقاید 3

شنبه

1400/10/25

علوم اجتماعیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی

دوشنبه

1400/10/27


.:: شهریور ۱۴۰۰ ::.

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی شهریور 1400 (پایه دوازدهم)

روز و تاریخ/ساعت و رشتهساعت 8 صبح
ریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیمعارف اسلامی

 دوشنبه

1400/6/8

تعلیمات دینیتعلیمات دینیتعلیمات دینیمعارف اسلامی

چهارشنبه

1400/6/10

علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجامعه شناسی 3احکام 3

شنبه

1400/6/13

فیزیک 3فیزیک 3عربی 3تاریخ 3

دوشنبه

1400/6/15

سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشت

چهارشنبه

1400/6/17

شیمی 3شیمی 3علوم و فنونعلوم و فنون

شنبه

1400/6/20

حسابان 2زیست‌ شناسیفلسفه 2فلسفه 2

دوشنبه

1400/6/22

فارسی 3فارسی 3فارسی 3فارسی 3

چهارشنبه

1400/6/24

زبان خارجیزبان خارجیزبان خارجیزبان خارجی

شنبه

1400/6/27

ریاضیات‌ گسستهریاضی 3ریاضی و آمار 3ریاضی و آمار 3

دوشنبه

1400/6/29

هندسه 3———جغرافیا 3اصول عقاید 3

چهارشنبه

1400/6/31

عربی 3عربی 3تاریخ 3عربی 3(تخصصی)

 


.:: خرداد ۱۴۰۰ ::.

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی خرداد 1400 (پایه دوازدهم)

روز و تاریخ/ساعت و رشتهساعت 8 صبح
ریاضی فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیمعارف اسلامی

دوشنبه

1400/2/27

تعلیمات دینیتعلیمات دینی——————

سه شنبه

1400/2/28

——————تعلیمات دینیمعارف اسلامی

چهارشنبه

1400/2/29

شیمی 3شیمی 3——————

پنچشنبه

1400/2/30

——————فلسفه 2فلسفه 2

شنبه

1400/3/1

فیزیک 3فیزیک 3——————

یکشنبه

1400/3/2

——————سلامت و بهداشتسلامت و بهداشت

دوشنبه

1400/3/3

فارسی 3فارسی 3——————

سه شنبه

1400/3/4

——————جامعه شناسی 3احکام 3

چهارشنبه

1400/3/5

سلامت و بهداشتسلامت و بهداشت——————

پنجشنبه

1400/3/6

——————عربی 3تاریخ 3

شنبه

1400/3/8

ریاضیات‌ گسستهریاضی 3——————

یکشنبه

1400/3/9

——————ریاضی و آمار 3ریاضی و آمار 3

دوشنبه

1400/3/10

علوم اجتماعیعلوم اجتماعی——————

سه شنبه

1400/3/11

——————علوم و فنونعلوم و فنون

چهارشنبه

1400/3/12

عربی 3عربی 3——————

پنجشنبه

1400/3/13

——————جغرافیا 3اصول عقاید 3

دوشنبه

1400/3/17

حسابان 2زیست‌ شناسی——————

سه شنبه

1400/3/18

——————زبان خارجهزبان خارجه

 چهارشنبه

1400/3/19

زبان خارجیزبان خارجی——–——–

شنبه

1400/3/22

——–——–تاریخ 3عربی 3(تخصصی)

یکشنبه

1400/3/23

هندسه 3——–

دوشنبه

1400/3/24

——–———–فارسی 3فارسی 3

5 / 5. امتیازات: 1


  • دیدگاه ها

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(