بهاره افشاری

بهاره افشاری

  • تولد: 4 تیر1363
  • محل تولد:شاهرود