بیژن بنفشه خواه

بیژن بنفشه خواه

  • نام پدر :رضا بنفشه خواه
  • تاریخ تولد :1فروردین1352
  • محل تولد :تهران
  • زمینه فعالیت :بازیگر