حمید گودرزی

حمید گودرزی

  • تاریخ تولد:1356/9/2
  • محل تولد:تهران
  • تاهل:متاهل
  • تحصیلات: او فارغ التحصیل بازیگری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد