شبنم قلی خانی

شبنم قلی خانی

  • تاریخ تولد:19/8/1356
  • محل تولد:تهران
  • تاهل:متاهل
  • میزان تحصیلات:فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر