کشور: کره

دانلود فیلم یاکشا عملیات های بی رحمانه Yaksha: Ruthless Operations 2022 زیرنویس

درباره رهبر بی رحم یک گروه عملیاتی خارج از کشور است که نام مستعار خود را از روحی آدم خوار گرفته و در شهری پر از جاسوس، ماموریتی خطرناک را بر عهده می گیرد.