به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، دو ماه از فصل پاییز گذشته است و فقط 30 روز تا پایان فصل برگ‌ریزان باقی مانده است. اما پایتخت کشورمانیک ماه زودتر به استقبال فصل زمستان رفته است و امروز صبح تهرانی‌ها شاهد نخستین برف پاییزی در شمال شهر بودند.