×
پیشنهاد ویژه سایتRecommended
وب سایت تفریحی سنتر در ستاد ساماندهی پایگاه های کل کشور ثبت می باشد و مطابق قوانین این مرکز عمل می کند
دانلود سریال آقازاده دانلود فیلم زن ها فرشته اند2
  • خانه
  • »
  • برچسب: پایه یازدهم

حل تمرین ، گام به گام درس هفتم عربی یازدهم [pdf] (ریاضی–تجربی)+ ترجمه درس

گام به گام حل تمرین درس هفتم 7 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس

خلاصه مطلب : گام به گام حل تمرین درس هفتم 7 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس متن معنی و ترجمه ، پاسخ تمرینات (درس هفتم) عربی یازدهم 11 پایه یازدهم – عربی (ریاضی و تجربی) – درس هفتم – صفحه ی 89 تا 101 رسانه تفریح...

گام به گام ،حل تمرین درس ششم عربی یازدهم [pdf] (ریاضی–تجربی)+ ترجمه درس

گام به گام ، حل تمرین درس ششم 6 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس

خلاصه مطلب : گام به گام ، حل تمرین درس ششم 6 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس متن معنی و ترجمه ، پاسخ تمرینات (درس ششم) عربی یازدهم 11 پایه یازدهم – عربی (ریاضی و تجربی) – درس ششم – صفحه ی 75 تا 88 رسانه تفریحی...

گام به گام، حل تمرین درس پنجم عربی یازدهم [pdf] (ریاضی – تجربی) + ترجمه درس

گام به گام حل تمرین درس پنجم 5 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس

خلاصه مطلب : گام به گام حل تمرین درس پنجم 5 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس متن معنی و ترجمه ، پاسخ تمرینات (درس پنجم) عربی یازدهم 11 پایه یازدهم – عربی (ریاضی و تجربی) – درس پنجم – صفحه ی 65 تا 74 رسانه تفریحی...

حل تمرین ، گام به گام درس چهارم عربی یازدهم [pdf] (ریاضی – تجربی) + ترجمه درس

گام به گام حل تمرین درس چهارم 4 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس

خلاصه مطلب : گام به گام حل تمرین درس چهارم 4 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس متن معنی و ترجمه ، پاسخ تمرینات (درس چهارم) عربی یازدهم 11 پایه یازدهم – عربی (ریاضی و تجربی) – درس چهارم – صفحه ی 53 تا 64 رسانه تفر...

گام به گام ،حل تمرین درس سوم عربی یازدهم [pdf] (ریاضی – تجربی) + ترجمه درس

گام به گام حل تمرین درس سوم 3 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس

خلاصه مطلب : گام به گام حل تمرین درس سوم 3 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس متن معنی و ترجمه ، پاسخ تمرینات (درس سوم) عربی یازدهم 11 پایه یازدهم – عربی (ریاضی و تجربی) – درس سوم – صفحه ی 39 تا 52 رسانه تفریحی سن...

حل تمرین ، گام به گام درس دوم عربی یازدهم [pdf] (ریاضی–تجربی) + ترجمه درس

گام به گام درس دوم عربی یازدهم

خلاصه مطلب : گام به گام حل تمرین درس دوم 2 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس متن معنی و ترجمه ، پاسخ تمرینات (درس دوم) عربی یازدهم 11 پایه یازدهم – عربی (ریاضی و تجربی) – درس دوم – صفحه ی 27 تا 38 رسانه تفریحی سن...

گام به گام ،حل تمرین درس اول عربی یازدهم [pdf] (ریاضی – تجربی) + ترجمه درس

گام به گام حل تمرین درس اول 1 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس

خلاصه مطلب : گام به گام حل تمرین درس اول 1 عربی پایه یازدهم + ترجمه درس متن معنی و ترجمه ، پاسخ تمرینات (درس 1 اول) عربی یازدهم 11 پایه یازدهم – عربی (ریاضی و تجربی) – درس اول – صفحه ی 11 تا 26 رسانه تفریحی...

فعالیت 3 صفحه 77 نگارش یازدهم (به کمک تجسمی که از موضوع خود داشتید)

نگارش پایه یازدهم (با توجه به طرح گفت و گو در فعالیت (3) پیش نویس متن گفت و گو را بنویسید)

خلاصه مطلب : فعالیت 3 صفحه 77 نگارش پایه یازدهم (به کمک تجسمی که از موضوع خود داشتید) به کمک تجسمی که از موضوع خود داشتید ، دو طرف گفت و گو را مشخص کنید و طرح گفت و گو را بنویسید

فعالیت 2 صفحه 76 نگارش یازدهم (موضوع انتخابی خود را در ذهن مجسم کنید)

نگارش پایه یازدهم (با توجه به طرح گفت و گو در فعالیت (3) پیش نویس متن گفت و گو را بنویسید)

خلاصه مطلب : فعالیت 2 صفحه 76 نگارش پایه یازدهم (موضوع انتخابی خود را در ذهن مجسم کنید و واژه های مرتبط با آن را در نمودار نشان دهید) موضوع انتخابی خود را در ذهن مجسم کنید و واژه های مرتبط یا آن را در نمودار نشان...