نگاری صفحه 70 نگارش نهم

بازنویسی حکایت نگاری صفحه 70 نگارش نهم (روزی شخصی نزد طبیب رفت و گفت)

5 ژوئن 2020
0
3.2
(23)

پاسخ و بازنویسی حکایت نگاری صفحه 70 نگارش نهم (روزی شخصی نزد طبیب رفت و گفت)

جواب بازنویسی حکایت نگاری صفحه ی 70 نگارش پایه نهم

پاسخ و بازنویسی حکایت نگاری صفحه 70 نگارش نهم (روزی شخصی نزد طبیب رفت و گفت)

نام مطلب: بازنویسی حکایت شخصی نزد طبیب رفت کتاب مهارت های نوشتاری نهم

صفحه: ۷۰ کتاب مهارت های نوشتارینگارش نهم

اصل حکایت:

حکایت زیر را به زبان ساده باز نویسی کنید:

روزی شخصی نزد طبیب رفت و گفت شکم من به غایت درد میکند آن را علاج کن که بی طاقت شده ام. طبیب گفت امروز چه خورده ای ؟…..

باز نویسی ساده:

روزی فردی پبش دکتر رفت و گفت: شکم من خیلی درد میکند آن را درمان کن که خیلی درد میکشم

دکتر گفت: امروز چه چیزی خورده ای؟

مریض گفت: امروز نان سوخته خورده ام

دکتر به دستیار خود گفت داروی چشم را بیاور تا به چشم مریض بزنم

مریض گفتک شکم من درد میکند داروی چشم به چه درد من میخورد؟

دکتر گفت: اگر چشمت سالم بود و میدیدی نان سوخته را نمیخوردی

باز نویسی حرفه ای:

در روزگاران قدیم مردی به نام حسین در روستایی کوچک زندگی میکرد.

این حسین آقای قصه ما بعضی روزا کارهای عجیب انجام می داد،مثلا به جای نون نون سوخته میخورد!!

حسینآقا که یه شب بعد خوردن اون نون ها از دل درد داشت تلف می شد،مجبور شد بره پیش دکتر روستا تا معالجه بشه.

حسیناز خونش بیرون رفت و با بدبختی خودش رو پیش دکتر رسوند و در زد،

وقتی دکتر در رو باز کرد حسینآقا گفت شکمم به شدت درد میکنه من رو معالجه کن؛دکتر اون رو به داخل برد و گفت:امروز چه غذایی خوردی؟

حسینآقا گفت:نون سوخته،نون سوخته خوردم!!

دکتر به پرستارش گفت:داروی چشم رو بیار تا در چشماش بریزم!!

حسینآقا گفت:دکتر جون مگه دیوونه شدی؟من میگم،دلم درد میکنه تو میگی داروی چشم بیار!!

دکتر گفت:تو اگه چشم درست حسابی داشتی هیچ وقت به جای نون سالم و مفید نون سوخته زا نمیخوردی.

منبع: سایت درس کده


صفحه بعد :

انشا کودکی من صفحه 81 نگارش پایه نهم

انشا درباره یک روز از کلاس صفحه 81 نگارش پایه نهم

انشا در مورد عاقبت فرار از مدرسه صفحه 81 نگارش نهم

انشا هدف زندگی صفحه 81 نگارش پایه نهم

انشا نوجوانی صفحه 81 نگارش پایه نهم

انشا پرواز بدون بال صفحه 81 نگارش پایه نهم

3.2 / 5. امتیازات: 23

       
سایر محتواهای کتاب نگارش (نهم)

  • دیدگاه ها

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(