20 نگارش نهم

فعالیت صفحه 20 نگارش نهم (ساختمان نوشته سیاه کوچک را مشخص کنید)

1 ژوئن 2020
0
3.4
(171)

فعالیت صفحه 20 نگارش پایه نهم (ساختمان نوشته سیاه کوچک را مشخص کنید)

ساختمان نوشته سیاه کوچک را مشخص کنید و بگویید نویسنده از کدام شیوه های پرورش ذهن بهره گرفته است

فعالیت صفحه 20 نگارش پایه نهم (ساختمان نوشته سیاه کوچک را مشخص کنید)

 

کتاب: صفحه 20 نگارش نهم

در ساختمان این نوشته در

مقدمه از نگاه کردن و گوش کردن استفاده شده.

بندهای بدنه :

بند اول دگرگونه دیدن

بند دوم : گوش کردن و دگر گونه دیدن.

بند سوم : نگاه کردن.

بند چهارم : دگرگون دیدن.

بند نتیجه : از شنیدن و دیدن استفده شده است.


صفحه بعد:

انشا گذر رودخانه صفحه 21 نگارش پایه نهم

انشا درباره آدم فضایی صفحه 21 نگارش پایه نهم

انشا با موضوع اذان صفحه 21 نگارش پایه نهم

انشا شانس صفحه 21 نگارش پایه نهم

انشا درمورد فیل و فنجان – صفحه 21 نگارش پایه نهم

3.4 / 5. امتیازات: 171

  • مطالب مشابه
  • برچسب ها
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(