3 دوازدهم 4

مقاله تحقیقی صفحه 90 نگارش دوازدهم

7 ژوئن 2020
1
3.4
(62)

مقاله تحقیقی صفحه 90 نگارش دوازدهم

مهارت های نوشتاری نگارش دوازدهم صفحه 90

با راهنمایی دبیرتان موضوعی را انتخاب کنید و مقاله ای تحقیقی در مورد آن بنویسید

مقاله تحقیقی صفحه 90 نگارش دوازدهم

با راهنمایی دبیرتان موضوعی را انتخاب کنید و مقاله ای تحقیقی در مورد آن بنویسید.

طبق بررسی ها و مطالعه ی تعدادی از مقالات در مجله، چند مقاله نظر من را جلب کرد.

یکی از مقالات که از منابع متعدد و کتابات گسترده ای نوشته شده بود

آنچنان با اطلاعاتی جامع و کامل به شرح مقاله پرداخته بود که تنها با خواندن مقاله می توانست

خواننده را جذب خود کند زیرا علاوه بر جامع بودن و همه جانبه بودن مقاله، سعی در صراحت نوشتار نیز شده بود،

به گونه ایی که خواننده با خواندن آن به راحتی مطلب مورد نظر را درک می کرد

و از کلمات پیچیده و بیانی نامفهوم استفاده نشده بود

و این چند مقوله خیلی مهم و کارآمد از یک مقاله بود.

البته مقدمه و نتیجه گیری مقاله نیز خیلی پربار و خیلی جامع بود،

به طوری که اگر کسی وقت یا توانایی خواندن کامل مقاله را نداشت می توانست

با خواندن مقدمه مقاله و نتیجه گیری کامل آن، پی به موضوع و دست آورد آن شود

اما در مقاله ایی دیگر با اینکه از نظر منابع، مقاله ایی پر بار بود

اما همه چیز را به صورت مقطعی و خلاصه وار توضیح داده بود

و به شرح کامل آن نپرداخته بود. به گونه ایی که حس می شد تنها به کمیت مقاله توجه شده است

و به کیفیت آن دقت نشده است و با خواندن آن تنها حس سرگردانی و اطلاعاتی نصفه و نیمه به دست می آمد

و این مشکل موجب شده بود که مقاله، جذابیت خود را برای خواندن از دست بدهد، با اینکه خیلی پربار و حجیم بود.

3.4 / 5. امتیازات: 62


  • دیدگاه ها

افزودن دیدگاه

  • آواتار کاربر Sara
    Saraمهمان
    2019-02-08 23:03

    مقاله تحقیقی بنویسید نه راجب مقاله بنویسید????????