مثل نویسی صفحه 122 نگارش پایه دهم 300x210 4

پاسخ مثل نویسی (با ماه نشینی ، ماه شوی ، با دیگ نشینی ، سیاه شوی) صفحه 122 نگارش دهم

18 نوامبر 2020
0
2.5
(11)

پاسخ مثل نویسی صفحه 122 نگارش دهم (با ماه نشینی ، ماه شوی ، با دیگ نشینی ، سیاه شوی)

گسترش و بازآفرینی با ماه نشینی ، ماه شوی ، با دیگ نشینی ، سیاه شوی

گسترش و بازآفرینی با ماه نشینی ، ماه شوی ، با دیگ نشینی ، سیاه شوی

کتاب: صفحه  122 نگارش پایه دهم

ضرب المثل : با ماه نشینی ، ماه شوی ، با دیگ نشینی ، سیاه شوی

باز نویسی ضرب المثل (شماره 1) :

مقدمه :  انسان ها همرنگ جماعت می شود سیاه باشند سیاه می‌شوند و سفید باشند سفید می‌شوند.

بدنه :اگر نظر من را بخواهید برای کتابهای درسی باید یک واحد جداگانه اضافه شود به نام همنشینی به خاطر اینکه هم نشینی موضوع خیلی مهمی است

زیرا آینده و سرنوشت یک فرد را تعیین میکند باید از همان کودکی به همه یاد بدهند که چگونه و چه کسی را انتخاب کنند و آن را الگو و رهبر خود قرار بدهند

دلیل این امر این است که مبادا سرنوشت آنها تیره و تار شود تا مبادا خدایی نکرده کسی راه اشتباهی برود و بعد از اتمام این مسیر اشتباه بفهمد که به

مسیر بیراه رفته است و آن موقع است که کاسه چه کنم در دست خود بگیرند.

باید به آنها شیوه انتخاب را بیاموزند تا مثل ماه در اوج آسمان به درخشان و نور افشانی کنند نه اینکه مانند تاریکی کف دیگی باشند که سیاه شوند و در میان
سیاهی گم شوند این تضاد خیلی دردناک است آن لحظه که میفهمی می توانستی در بالای آسمان بدرخشی اما در انتهای دیگ مانده ای و هیچ چیز
نصیبت نشده است.
بیایید یاد بگیریم از تجربیات بزرگان و از نصیحت آنها کمک بگیریم تا در انتخاب صحیح به ما یاری کند و صحبت هایی را که از سر دلسوزی و محبت به ما می
زنند در گوش خود فرو کنیم تا ما نیز در حسرت روزی نباشیم که می توانستیم در اوج باشیم ولی ته دیگ ماندیم نمانیم.

نتیجه :  اگر در مسیر زندگی مان در موقع گمراهی کسی قصد کمک به ما را داشت با جان و دل بپذیریم به خاطر اینکه این انسانها همان کسانی هستند

که دست ما را می گیرند و هم طبقه ماه می نشانند.

 

2.5 / 5. امتیازات: 11

       
سایر محتواهای کتاب نگارش (دهم)

  • دیدگاه ها

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(