فعالیت صفحه 91 نگارش پایه هشتم (متن زیر را بخوانید و تفاوت نگاه دو شخصیت پدر و پسر را بنویسید)

جواب فعالیت صفحه 91 نگارش هشتم (متن زیر را بخوانید و تفاوت نگاه دو شخصیت پدر و پسر…)

19 نوامبر 2020
0
3.5
(33)

فعالیت صفحه 91 نگارش پایه هشتم (متن زیر را بخوانید و تفاوت نگاه دو شخصیت پدر و پسر را بنویسید)

پایه هشتم – درس هشتم – صفحه ی 91 – فعالیت نگارشی

فعالیت صفحه 91 نگارش پایه هشتم (متن زیر را بخوانید و تفاوت نگاه دو شخصیت پدر و پسر را بنویسید)

کتاب نگارش پایه هشتم – درس هشتم – صفحه 91 :

1- متن زیر را بخوانید و تفاوت نگاه دو شخصیت (پدر و پسر) را بنویسید.
یک بار پدر بسیار ثروتمندی پسرش را به روستایی برد تا او را با شیوه زندگی افراد آنجا آشنا سازد. آنان دو شبانه روز در مزرعه خانواده تهیدست و فقیری به سر بردند.
در راه برگشت، پدر از پسر پرسید: سفر چگونه بود؟
پسر گفت: عالی بود؛ پدر.
پدر گفت: زندگی مردم فقیر را دیدی؟
پسر گفت: آری، پدرعزیزم.
پدر پرسید: از آنان، چه آموختی؟
پسر گفت: ما گوسفند نداریم؛ ولی آنان چند گوسفند دارند. حوض خانه ما تا وسط باغ کشیده شده؛ اما رودخانه آنان بی پایان است. سراسر باغ ما را چراغ ها روشن می کنند، ولی شب های آنان را ستاره ها روشن می کنند. ما قطعه زمین کوچکی برای زندگی داریم، ولی کشتزار آنان بسیار گسترده است. ما تمام غذایمان را می خریم؛ آنان بیشتر نیازهای غذایی را خودشان پرورش می دهند… .
با شنیدن حرف های فرزند، پدر سرش را به زیر انداخت و خاموش شد.
پسر افزود: پدرجان! از شما سپاسگزارم که به من نشان دادی، ما چقدر فقیریم.

 

جواب فعالیت صفحه 91 نگارش هشتم

جواب 1: نگرش افراد به زندگی و محیط اطراف خویش بستگی به نوع جهان بینی آنان پیدا می کند. در این موضوع پدر خانواده چون فرد متمول و ثروتمندی است می خواهد وضعیت زندگی روستایان را که به ظاهر رنگ استضعاف به خود گرفته و مشکلاتی از این دست را متوجه آنان ساخته است به فرزندش نشان دهد. پدر، ثروتمند بودن را مترادف با بی نیازی و تهیدستی را معادل فقر و نیازمندی می داند ولی فرزند این شخص که از وسعت دید عمیق و جهان بینی بالایی برخوردار بود با یک نگاه درست و منطقی به پدرش ثابت کرد که متمول بودن همیشه مترادف با بی نیازی نیست بلکه بالعکس برای عده ای درست نقطه مقابل آن است او با مثال هایی روشن نمود که چگونه روستایان بدون اتکا به دیگران و با بهره گیری از مواهب الهی حاصل دست رنج خویش را می خورند امل آنان در عین برخوردار بودن از مال و دارایی فراوان چقدر فقیر و نیازمند دست رنج دیگران هستند.

جواب 2 : شاید به عقیده برخی از انسان ها ثروتمند بودن آخر خوشبختی است اما بالعکس اکثر ثروتمندان فقیر تر از انسان های نیازمندی که در روستا ها زندگی می کنند هستند . چون تمام چیز هوایی که به عنوان خوراکی تغزیه میکنند مصنوعی و فاقد مواد شیمیایی است پس همه ثروتمندان سالم نیستند.

جواب 3 : پدر از لحاظ مادی و پول مقایسه می کند ولی پسر از لحاظ معنوی مقایسه می کند در نتیجه ثروتمندان هرچقدر هم خدا به آنها نعمت های زیادی بدهد طمع کار تر می شوند ولی فقیران اگر یک چیز کوچکی هم خدا به آنها بدهد بازم شاکر هستند..


صفحه بعد :

انشا صفحه ۹۲ نگارش هشتم (انشا درباره از نگاه خوشه های نمودار)

3.5 / 5. امتیازات: 33

       
سایر محتواهای کتاب نگارش (هشتم)

  • دیدگاه ها

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(