محدودیت های تیزر تبلیغاتی در صدا و سیما

محدودیت های تیزر تبلیغاتی در صدا و سیما

1 دسامبر 2021

محدودیت های تیزر تبلیغاتی در صدا و سیما

تعیین سیاستها و تدوین ضوابط، به عبارتی رگولاتوری در حوزه ارتباطات راه دور و برودکست سالهاست که در اکثر کشورهای دنیا انجام میشود. در ایران هم قوانین و مقررات این حوزه، طی سالیان متمادی تکامل یافته است و با پدید آمدن موضوعات جدید به مرور تکمیل شده اند. در عصر رسانه های نوین و تعاملی که دوران مشارکت و تقاضای مخاطب نسبت به محتوایی است که با سرعت در حال توزیع و تکثیر در بستر اینترنت است، فرصتها و چالشهای پیش روی مدیران رسانه، از هر دورانی بیشتر شده است. یک سری محدودیت های کلی در ساخت تیزرهای تبلیغاتی در صدا و سیما وجود دارد که این محدودیت ها در سایر رسانه ها مثل شبکه های مجازی خیلی کمتر است.

محدودیت های تیزر تبلیغاتی در صدا و سیما

در زیر قصد داریم بخشی از این محدودیت ها را برایتان توضیح دهیم.

آرایش تند و زننده: آرایشی که موجب جلب توجه نامحرم شده و از نظر شرعی گناه و مفسده انگیز است.

آزار جنسی: افعالی با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی بااستفاده از ارعاب، اجبار یا ناخواسته زمینه ساز دریافت التفات و بهره جنسی را فراهم میکنند یا موجب تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی میشوند. این افعال محدوده وسیعی از مزاحمتهای خیابانی تا تجاوز جنسی را در بر میگیرد.

در اینجا بد نیست نگاهی به سانسور تبلیغ دیجی کالا در صدا و سیما بیاندازید.

ابتذال: منظور رفتار، حرکات و بیان کلماتی است که خالف اخالق و عفت عمومی یا در تعارض با فرهنگ عمومی جامعه است.

اختالط نامناسب: منظور حضور مشترک دختران و پسران ممیز یا بانوان و آقایان، همراه با رفتاری خارج از حدود شرعی است.

ارتباط: انتقال احساسات و افکار از طریق ارتباط کلامی یا ارتباط غیرکلامی است مانند پارک رفتن دو نفر با یکدیگر و ارتباط در دانشگاه.

ارتباط کلامی: منظور صحبت فرد با فرد یا افراد دیگر به صورت واقعی یا در خیال و تخیل مانند بحث و گفتگو یا تعریف و توضیح شفاهى یک مطلب، صدا زدن یک نفر و شعر گفتن برای فرد دیگر و همچنین صحبت با اشیا مانند عکس است.

ارتباط غیرکلامی: منظور رفتارهای غیرکلامى از قبیل تماس بدنی، زبان بدن مانند حرکات دست، چشم و لحن صدا، یا ارتباط با اشیا عکس یا هر وسیله شخصی فرد دیگر و همچنین ارتباط در فکر و خیال با فرد دیگر است.

برجسته سازی یا تأکید: پرداختن به یک موضوع با تأکید و غلبه ی پیامی خاص از روشهایی همچون:

 • پرداختن به موضوعی خاص در محتوا نمایش از نمای خیلی نزدیک
 • نمای بسته یا از زوایای متعدد
 • نمایش چندباره یا طولانی یک تصویر
 • لحن، تکرار گفتار یا رفتاری خاص.

بی بندوباری : منظور گفتار، رفتار وکرداری است که نشان دهنده بیقید بودن افراد نسبت به ارزشهای دینی، فرهنگی و اجتماعی است.

بدآموزی: منظور اثرات ناشی از گفتار یا رفتاری نامناسب در محتوا بر مخاطب است، به صورتیکه سبب ایجاد رفتار یا گفتاری معارض با ارزشهای دینی و ملی شود.

تماس بدنی مستقیم : بخشی از  ارتباط غیرکلامی  است که منظور از آن لمس یا برخورد بدنی بین دو نفر  مانند دست دادن یا دست زدن  بدون هیچ واسط یا حائل است.

توهین: عبارت است از به کار بردن الفاظ زشت، تمسخر یا تحقیر در رابطه با گویش ها، اشخاص، سازمانها، نهادها، مشاغل و… که موجب خدشه دار کردن جایگاه آنان میشود.

پوشش : از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی بر تن است لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است. پوشش و لباس مردم در هر جامعه ای برخاسته از عرف، دین و قانون است

پوشش نامناسب : منظور پوششی است که خلاف احکام شرع و فرهنگ عمومی جامعه باشد مانند؛ پوشیده نبودن سر و بدن برای شخصیت ایرانی، پوشیده نبودن بدن و پاها  با الی زانو  برای شخصیت خارجی و انواع پوشش تنگ و چسبان، نازک و بدن نما برای شخصیتهای ایرانی و خارجی.

تنبیه بدنی : کتک زدن. ارائه یک محرک آزاردهنده که به دنبال یک رفتار نامطلوب و برای کاهش دادن یا از بین بردن آن رفتار که غالبا با وارد کردن درد بر بدن شخص همراه است.

ترس و محتوای ترسناک : منظور نمایش هر نوع صدا، تصویر یا موقعیتی است که میتواند موجب ترس افراد شود؛ مانند نمایش حیوانات وحشی، ارواح، موجودات فراطبیعی، موجودات تخیلی، هیولاها، تک چشم، زامبی، گریم ترسناک، مرگ، ابزار، وسایل یا لوکیشن ترسناک، جیغ، صدا و دوبله رعب آور.

تقبیح: رویکردی است که در آن سعی میشود با نمایش پیامدهای منفی و ایجاد حس تنفر یا تحقیر یک موضوع، آن را در نظر مخاطب نامطلوب جلوه کند.

حرکات نامناسب : منظور حرکاتی است که به لحاظ شرعی و عرفی پذیرفته شده نیست یا با شأن و منزلت انسانی سازگاری ندارد، نظیر رقص.

خشونت : حالت یا رفتاری که فرد بخواهد با استفاده از زور فیزیکی یا غیر فیزیکی و آسیب رساندن، به خواسته خود برسد. نمایش این رفتارها میتواند موجب آزار روحی، ناراحتی یا زمینه ساز تقلید افراد شود. مواردی مانند قتل، اعدام، شکنجه، آزار حیوانات، مثله کردن، تیراندازی، مبارزات خونین.

دو جنسیتی : افرادی با رفتار اجتماعی زنانه و مردانه هستند که از منظر شرعی این افراد در  ارتباط  با فرد دیگر، جنس مخالف در نظر گرفته میشوند.

رفتارهای خطرناک یا قابل تقلید : منظور فعالیتهایی است که میتواند زمینه ساز تقلیدهای خطرناک از سوی کودکان و نوجوانان یا افراد غیرحرفه ای باشد، مانند پریدن از ارتفاع، شعبده بازی خطرناک، حرکات آکروباتیک.

رقص و حرکات موزون : هنر اجرای حرکات ریتمیک بر اساس انعطاف پذیری بدن انسان که به صورت فردی یا جمعی و عموما همراه با موسیقی به صورت سنتی یا مدرن انجام میشود.

سادیست : دیگر آزاری. روابط و افعالی که در آن فرد از انجام آزار جسمی یا روحی توام با خشونت علیه دیگران لذت میبرد.

سایکومتری: روان نگری. از انواع قدرتهای ماورایی است که در آن دریافت اطلاعات از انرژی و ارتعاشات اجسام بیجان مانند ساعت، عکس و… صورت میگیرد.

محدودیت های تیزر تبلیغاتی در صدا و سیما

شناساندن : منظور پرداختن به موضوعی است که برای بیشتر افراد جامعه شناخته شده نیست.

شوخی نامتعارف : منظور شوخی با جنس مخالف، شوخی وقیحانه، شوخی با مضمون بیحیایی، شوخی با مضامین جنسی، استفاده از واژهه ای دو پهلو با معنای وقیحانه، شوخیهای ناقض حریم خصوصی افراد و… است.

قمار: چالشی آگاهانه و عمدی برای شرطبندی روی پول یا چیزی ارزشمند میان دو یا چند نفر با هدف به دست آوردن مزیت یا سود است. شرطبندی جایز در کشور شامل شرطبندی میان ورزشکاران روی مسابقات اسب سواری و تیراندازی است. شرطبندی روی مواردی مانند قاپ، تاس، ورق، تخته نرد، شرطبندی روی حیوانات و… حرام است و قانونی نیست.

فرهنگ عمومی: آنچه در اعتقادات، عادات، رفتار،کردار، هنجارها و گفتار عموم مردم نه منطقه ای خاص مشاهده میشود و در تعارض با فرهنگ رسمی کشور نیست.

گفتار نامناسب: محتوایی که دارای گفتار یا اصطالحات زشت، ناسزا، کلمات توهین یا تبعیض آمیزِ ناپسند از منظر دین، اخالق یا فرهنگ عمومی جامعه است و میتواند موجب یادگیری و تقلید نابجا شود.

ژانر وحشت: از انواع ژانر فیلم که در آن از عوامل ترس، نفرت، وحشت، تعلیق، صحنه های خوفناک، فراطبیعی و گاه خشونت بسیار شدید استفاده میشود. بهره بردن از منابع ناشناخته ترس، فضاهای مه آلود و رمزآلود و نورهای پرکنتراست از دیگر ویژگی این فیلمهاست. فیلمهای اسلشر و روانشناسانه از محبوبترین زیر شاخه های این ژانر است.

موضوع دخانیات: منظور، ارائه مضامینی مانند خرید و فروش، نحوه تولید، استعمال، ابزار و وسایل مرتبط و آثار جانبی ناشی از استعمال آن است. دخانیات هر ماده یا فرآوردهایست که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل دهنده آن گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن باشد و استعمال شامل دودکردن، مکیدن، جویدن یا استنشاق دخانیات از راه بینی یا دهان است.

موضوع مواد مخدر: منظور، مضامینی مانند خرید و فروش، توزیع، نحوه تولید و مصرف، ابزار و وسایل مرتبط و آثار جانبی ناشی از مصرف مواد مخدر است. مواد مخدر شامل مواد مخدر سنتی یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی از قبیل هروئین، مرفین، حشیش، کوکایین یا مواد روانگردان، مایعات حاوی مواد افیونی، اسیدهای مورد مصرف در هروئینسازی است و مصرف آنها از طریق تزریق، دودکردن، خوردن یا استنشاق است.

و ده ها مورد دیگر که از این قبیل می باشند محدودیت هایی هستند که برای ساخت تیزر تبلیغاتی در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران باید به آن ها توجه داشت. درست یا غلط بودن این محدودیت ها را باید اساتید و بزرگان علمی جامعه شناسی کشور تشخص بدهند و  با دادن راهنمایی به مدیران ارشد صدا و سیما از آن ها بخواهند تا در مواردی که نیاز به اصلاح هستند آن ها را اصلاح کنند.

کدام شرکت های تبلیغاتی، تیزر تبلیغاتی می سازند؟

عموما شرکت های تبلیغاتی با استفاده از محتوایی که تولید می کنند، قصد دارند پیام مشتریان خود را به گوش کاربران برسانند، که این پیام در قالب های مختلف مثل متن، تصاویر و یا محتوای ویدیویی (تیزر تبلیغاتی) منتشر می شود. در واقع تولید تیزر های تبلیغاتی یکی از خدمات آژانس های تبلیغاتی میباشد. از جمله شرکت های تبلیغاتی در ایران می توان به آژانس تبلیغاتی مات، شرکت طلوع فیلم، آژانس تبلیغاتی اشاره، کانون تبلیغاتی کروشه، شرکت تبلیغاتی لاوان و… اشاره کرد. این آژانس ها به خوبی مخاطبان هدف یک کسب و کار را شناسایی کرده و محتوای تبلیغاتی را مخصوص آن ها تولید می کنند تا بتوانند نتیجه موثرتری را رقم بزنند.

5 / 5. امتیازات: 1


سرویس جدید : تاپ تن تفریحی سنتر

 • دیدگاه ها

افزودن دیدگاه

 • آواتار کاربر محمدحسن
بهرامی
  محمدحسن بهرامیمهمان
  2023-09-18 20:09

  چطوری میتونیم از آخرین مطالبتون باخبر بشیم

 • آواتار کاربر جلال
بهبهانی
  جلال بهبهانیمهمان
  2023-07-06 05:45

  Awli bood

 • آواتار کاربر بهزاد
طالبی
  بهزاد طالبیمهمان
  2023-06-01 22:45

  دمتون گرم

 • آواتار کاربر جلال
سالاری
  جلال سالاریمهمان
  2023-05-13 23:39

  خیلی ممنون🌹

 • آواتار کاربر محمد
مقدم
  محمد مقدممهمان
  2023-05-07 13:27

  شما پیج اینستا هم دارین؟

 • آواتار کاربر محمدرضا
جنتی
  محمدرضا جنتیمهمان
  2023-05-06 04:54

  شادکام و سلامت باشید

 • آواتار کاربر رحیم
سعیدی
  رحیم سعیدیمهمان
  2023-05-02 17:18

  چه مطلب خوبی

 • آواتار کاربر جلال
شکیبا
  جلال شکیبامهمان
  2023-04-28 20:18

  بیشتری بنویسین لطفا

 • آواتار کاربر حامد
مجیدی
  حامد مجیدیمهمان
  2023-04-18 21:54

  مطلب به درد بخوری بود

 • آواتار کاربر امید
هامون
  امید هامونمهمان
  2023-04-14 23:27

  مطلب خوبی بود

 • آواتار کاربر عبدالرضا
مرتضوی
  عبدالرضا مرتضویمهمان
  2023-04-11 14:54

  مرسی

 • آواتار کاربر نادر
مهدوی
  نادر مهدویمهمان
  2023-03-22 09:54

  این مطلب حرف نداشت

 • آواتار کاربر مهدی
قاسمی
  مهدی قاسمیمهمان
  2023-03-10 22:45

  سایتتون واقعا عالیه

 • آواتار کاربر عیسی
فروتن
  عیسی فروتنمهمان
  2023-03-02 15:36

  گروه واتساپی هم دارید؟

 • آواتار کاربر محمدجواد
علیپور
  محمدجواد علیپورمهمان
  2023-02-20 11:16

  بي شك بهترينين❤️❤️

 • آواتار کاربر غلامحسین
اسدی
  غلامحسین اسدیمهمان
  2023-02-12 04:04

  so nice